Naslovnica – Oktal Pharma d, d pharma.#D #pharma


Posted On Jun 4 2018 by

Oktal Pharma

BRONCHOSTOP – RECITE KA LJU STOP! 01. 04. 2014.

KA ELJ je tipi en simptom prehlada. Je nadle en in mote , e posebej pono i. Obi ajno je ka elj najprej suh in dra e , nato pa s razvije v produktivnega in izlo ati za nemo gosto sluz.

Kljub temu pa je ka elj tudi za itni refleks organizma, saj prepre i zo enje dihalnih poti zaradi tujkov in dihalne poti osvobodi.

Z zdravili za zdravljenje oz. za bla enje ka lja (antitusiki) lahko pomirimo neproduktiven in mu en ka elj, predvsem dra e ka elj pono i. e se po nekaj dneh za ne izlo ati sluz in suh dra e ka elj preide v produktivnega, ga lahko z zdravili za laj anje izka ljevanja olaj amo. Ta zdravila delujejo tako, da zred ijo sluz in na ta na in olaj ajo izka ljevanje.

Znebite se ob utka suhih in razdra enih o i NOVOST! 10. 05. 2013.

Imate te ave s suhimi, pordelimi o mi?

Se vam oko pretirano solzi?

Uporabljate ra unalnik vsak dan?

Trpite za simptomi alergij?

Nosite kontaktne le e?

Ste bili na laserski korekciji dioptrije ali operaciji sive mrene?

Newsletter

Hrva ka revija Va e zdravlje

D pharma

Kontakt

Pot k sejmi u 26a, 1231 Ljubljana rnu e, Slovenija

tel: +386 1 519 29 22

fax: +386 1 519 29 50

O nas

Vedno bomo posku ali slediti trendom sodobnega poslovanja in svojim kupcem nuditi im bolj kakovostne storitve, da bi izpolnili njihove elje in potrebe.

Star kitajski pregovor pravi:”Tudi najdalj e potovanje se za ne s prvim korakom”. Na ta na in in na to pot je v Sloveniji leta 2001 stopila Oktal Pharma. Ustanovljena je bila kot podru nica Hrva ke Oktal Pharme, ki je danes ena vodilnih dr avnih veledrogerij v Republiki Hrva ki. Hitri dru beni in tr ni premiki so usmerjali razvoj podjetja, ampak kupec je bil vedno na prvem mestu, ker je ena od osnovnih postavk na ega uspe nega poslovanja, da lahko poslujemo samo v primeru, e kupec kupuje.

Poslovna strategija je postavila temelje za razvoj zaupanja kupcev in omogo ila irjenje partnerskih odnosov na vseh nivojih.

Izbrani izdelki

Ponudba izdelkov iz na ega asortimana e presega tevilko 300. Glede na njihova razli na indikacijska podro ja kot tudi nenehno novi izdelki v ponudbi nam omogo ajo, da bomo izdelke lahko izbirali v skladu z nekaterimi merili (sezonski izdelki, novi izdelki. ) in vam s tem olaj ali iskanje re itve ali vsaj ubla ili trenutne ali dolgotrajne zdravstvene ali estetske te ave.

D pharma

Normison pr ilo za uho

D pharma

Timijan in ajbelj Bronchostop oralno pr ilo 15 ml

Timijan in ajbelj Bronchostop oralno pr ilo 15 ml

D pharma

Timijan in slez Bronchostop� peroralna raztopina 150 ml

D pharma

Timijan Bronchostop pastile

D pharma

Coldises SENSITIVE olje za nos v pr ilu

D pharma


Last Updated on: June 4th, 2018 at 5:08 pm, by


Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *