Pharma

Jun 19 2018

BaselOltenPharm, Health – Beauty Laboratories, sami pharma.#Sami #pharma


PRACUJEMY NA RZECZ ZDROWIA I PIĘKNA

Tworzymy innowacyjne produkty dla dobra ludzi

z myślą o ich potrzebach.

Sami pharma

PRACUJEMY NA RZECZ ZDROWIA I PIĘKNA

Tworzymy innowacyjne produkty dla dobra ludzi

z myślą o ich potrzebach.

Sami pharma

PRACUJEMY NA RZECZ ZDROWIA I PIĘKNA

Tworzymy innowacyjne produkty dla dobra ludzi

z myślą o ich potrzebach.

Sami pharma

nasza

Pragniemy przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi, dostarczając im produkty, które chronią ich zdrowie i urodę. Wartości te traktujemy równorzędnie, wierząc, że wpływają na siebie wzajemnie. Zdrowie i piękno dostrzegamy też głębiej – w godności ludzi, poczuciu własnej wartości i szczęścia.

nasze

Produkty marek należących do BaselOltenPharm będą obecne w każdym gospodarstwie domowym na świecie. Będziemy liderem w różnych kategoriach rynku dzięki innowacyjnym markom.

Innowacyjnym pod względem:

Sami pharma

nasze

Wartości, jakim hołdujemy, przekładają się na wszystkie możliwe wymiary naszych relacji. Dotyczą w równym stopniu relacji wewnątrz organizacji, jak i tych z wszystkimi uczestnikami otoczenia firmy. Przyjęliśmy cztery podstawowe wartości, którymi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji – zarówno tych dotyczących strategii rozwoju, jak i tych operacyjnych, podejmowanych każdego dnia.

UCZCIWOŚĆ

każe nam dostarczać wartościowe produkty, odpowiadające potrzebom odbiorców. Traktujemy naszych klientów ze szczególną uczciwością, oferując im produkty wysokiej jakości w każdym segmencie rynku na jakim operujemy.

AMBICJA

każe nam pracować z ludźmi nieprzeciętnymi, bo tylko tacy mogą tworzyć nieprzeciętne rzeczy. Każe nam mierzyć wysoko i nie ustawać w rozwoju. Dzięki niej jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do celu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

każe nam postępować roztropnie. Cenimy odwagę, ale nie brawurę. Nie akceptujemy drogi na skróty zarówno w naszych produktach, jak i etyce biznesowej. W imię odpowiedzialności nie pozostajemy obojętni na losy ludzi i środowiska naturalnego.

SZACUNEK

wytycza nam postawę wobec naszych pracowników, klientów, obligatariuszy, akcjonariuszy, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

nasze

Tworzymy marki, które dają konsumentom wyjątkową wartość. Osiągamy to dzięki kombinacji ponadprzeciętnej jakości i odnajdywaniu rzeczywistych potrzeb konsumenckich. W każdym segmencie rynku tworzymy marki, które dają więcej niż konkurencyjne. Dzięki temu zawsze osiągamy sukces.

Sami pharma

Sami pharma

Sami pharma

Sami pharma

Sami pharma

Sami pharma

dla lepszego

Nieustanie poszukujemy szans w biznesie i sami je dajemy. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne umożliwiając im rozwój i pełnowartościowe życie. To wspaniali ludzie i mamy zaszczyt z nimi pracować.

Sami pharma

Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *